کدوم عبادت بیشتر حال میده؟

از یکی پرسیدن با کدوم عبادت بیشتر حال میکنی؟ گفت: نماز میت. پرسیدن چرا؟ گفت: وضو که نمیخواد, رکوع وسجده نداره , کفشاتم در نمیاری , تازه آخرش هم ناهار میدن!

/ 1 نظر / 18 بازدید
مویز

مشکل اینجاست که میت همیشه موجود نیست!