ما رو بی خبر نداری

دوره آموزشی با هم بودیم، پسر با صفایی بود. بعد از سازماندهی، من به منطقه غرب اعزام شدم او به جنوب. وقتی از هم جدا می شدیم گفت: ترا خدا شهید شدی ما را بی خبر نگذاری! اطلاع بده باشم خودم را برای مراسم می رسانم. گفتم: شما هم همینطور!

/ 0 نظر / 33 بازدید